Lễ Khai Giảng Năm học 2023-2024

Lễ Khai Giảng Năm học 2023-2024

Lượt xem:

Hoà chung trong không khí tưng bừng phấn khởi của đất nước ta, dân tộc ta với những giây phút hào hùng của mùa thu lịch sử kỉ niệm trọng thể những ngày lễ lớn: Kỉ niệm 78 năm cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Hoà chung không khí tưng bừng của ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường hàng triệu Giáo viên, Học [...]
SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch số 35/KH- PGDĐT ngày 18/11/2019 của Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận về việc triễn khai việc sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học giai đoạn 2019-2020.           Thực hiện kế hoạch 16/KH- MGPĐ ngày 12/11/2020 của trường Mẫu giáo Phong Đông kế hoạch tổ chức chuện đề cấp huyện “sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học giai [...]
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Lượt xem:

GD&TĐ – Ngày 21/11/2016, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản 5727/BDGĐT-CTHSSV gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.   Theo văn bản này, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng bạo lực học [...]