Tham quan Khu chứng tích Chiến tranh rừng tràm Bang Biện Phú.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện công văn số 735 – CV/HU huyện Ủy Vĩnh Thuận ngày 15/03/2024 Về việc phát huy giá trị Đền thờ Anh hùng Liệt sỹ, người có công ở huyện Vĩnh Thuận và tượng đài Bác Hồ tại Khu chứng tích Chiến tranh Rừng tràm Bang Biện Phú và các Khu di tích trên địa bàn.
Trường Mẫu giáo Phong Đông xây dựng Kế hoạch Số 19 /KH – CM ngày 18/3/2024 về việc Tổ chức cho trẻ tham quan Đền thờ Anh hùng Liệt sỹ, người có công ở huyện Vĩnh Thuận và tượng đài Bác Hồ tại Khu chứng tích Chiến tranh Rừng tràm Bang Biện Phú và các Khu di tích trên địa bàn.
Hôm nay ngày 21/3/2024 Trường Mẫu giáo Phong Đông tổ chức trẻ tham quan di tích lịch sử tại khu chứng tích Chiến tranh Rừng tràm Bang Biện Phú và Đền thờ Anh hùng Liệt sỹ, người có công ở huyện Vĩnh Thuận.
Đến tham dự buổi tham quan có đồng chí: Võ Thanh Xuân- Uỷ viên Ban thường Vụ huyện Uỷ- Trưởng Ban Tuyên Giáo- Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Vĩnh Thuận.
Qua một buổi tham quan các em học sinh, các cô giáo, phụ huynh trường đã được nghe đồng chí Võ Thanh Xuân tuyên truyền về những giá trị Khu chứng tích Chiến tranh Rừng tràm Bang Biện Phú. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tình yêu Quê hương – Đất nước, lòng tự hào về truyền thống dân tộc. Giáo dục trẻ lòng yêu quê hương đất nước sâu sắc, biết ơn các vị anh hùng lịch sử
Sau đây là một số hình ảnh buổi tham quan.